Proč Lamanamal

Lamanamal znamená doslova Přístav Proč. Pochází z hebrejského LAMA – PROČ a NAMAL – PŘÍSTAV. Lamanamal Ti chce přinést Vnitřní klid a Světlo do života.

Lamanamal je platforma pro Tvůj osobní růst. Koncept Lamanamal je založený na Slovech a Jazycích, proto nabízíme kromě jiného propojení angličtiny a osobního růstu (více v sekci Pracuj se mnou).

​Lamanamal je hra Slov. Více o symbolice slova Lama najdeš v sekci O Lamě.

S čím Ti Lamanamal pomůže

Poznat svoje Proč | Změnit se | Rozzářit své Já

Slovo

Na počátku bylo Slovo. Jinými slovy Informace. Každý z nás si Slovy vyřčenými nebo myšlenými tvoříme vlastní realitu.

Záleží na tom, jak k sobě mluvíme. Záleží na tom, jaké myšlenky se nám honí hlavou. Záleží na tom, jaká slova si pouštíme do našeho vědomí.

Naše geny se kódují pomocí Slov. Jinými slovy, Slova jsou zakódovaná přímo v naší DNA.

Řekni jen Slovo, a má duše bude uzdravena. Mt 8:8

Pro koho je Lamanamal
  • Hledače Proč
  • Hledače Změny
  • Zářivé bytosti
Hodnoty Lamanamal
  • Růst
  • Změna
  • Moc Slova