Co je Lamanamal

Lamanamal znamená doslova Přístav Proč. Pochází z hebrejského LAMA – PROČ a NAMAL – PŘÍSTAV. V dnešní době transformace Ti chce Lamanamal přinést Světlo do života a jiný pohled na Svět.

Lamanamal je platforma pro Tvůj osobní růst. Koncept Lamanamal je založený na Slovech a Jazycích, proto nabízíme kromě jiného propojení angličtiny a osobního růstu (více v sekci Pracuj se mnou).

​Lamanamal je hra Slov. Více o symbolice slova Lama najdeš v sekci O Lamě.

S čím Ti Lamanamal pomůže

Poznat svoje Proč | Rozzářit své Já | Pomoci si | Změnit se

Slovo

Na počátku bylo Slovo. Jinými slovy Informace. Každý z nás si Slovy vyřčenými nebo myšlenými tvoříme vlastní realitu.

Záleží na tom, jak k sobě mluvíme. Záleží na tom, jaké myšlenky se nám honí hlavou. Záleží na tom, jaká slova si pouštíme do našeho vědomí.

Naše geny se kódují pomocí Slov. Jinými slovy, Slova jsou zakódovaná přímo v naší DNA.

Řekni jen Slovo, a má duše bude uzdravena. Mt 8:8

Pro koho je Lamanamal
  • Hledače Proč
  • Hledače Změny
  • Hledače Positivních slov
  • Zářivé bytosti
Hodnoty Lamanamal
  • Růst
  • Změna
  • Moc Slova
  • Zářivá Realita