Skip to main content

V hebrejštině a češtině existuje spousta slov, která znějí úplně stejně, ovšem jejich významy se liší: proto jsem sestavila Lamy hebrejský slovníček. Pokud nerozumíte ani slovo hebrejsky, nevadí: některá slova se nemusíte učit, protože je znáte už z češtiny. Pozor ale na významy: molo by totiž dojít k pěkným nedorozuměním!

UPOZORNĚNÍ: Pokud hledáte slovníček s užitečnými frázemi na cesty, hledejte prosím dále. Lamy slovníček je tu zde pro Vaše pobavení a neobsahuje věty typu Promiňte, jak se dostanu na nádraží?

Kategorie peprné (nemůžu Vás zklamat)

Šuk

Šuk = Trh

Slovo šuk používají běžně i cizinci v Izraeli naprosto neznalí hebrejštiny. Je to jedno z těch ikonických slov, která zná každý, kdo byl v Izraeli déle než týden, protože šuk – trh je tady zkrátka centrem dění.
POZOR tedy na větu

Jdeme na šuk!

Oser

Oser = On zakazuje.

Na tento poklad jsem narazila, když jsem psala seminárku o vztahu náboženství a státu v Izraeli. Ano, propletenost politiky a náboženských tradic v Izraeli je někdy pěkný oser.

Nešika

Nešika = Polibek.

Slovo nešika mají čeští hebrejštináři rádi. Asi chápete, proč: uslyšíte-li od Izraelce nešika, nechce Vám naznačit, že jste nešikovní, ale dost možná právě naopak. Šikovný kluk či šikovná holka znamená -alespoň na některých místech Moravy – pěkný nebo pěkná.

POZOR tedy na případ, kdy chcete Izraelce odradit tvrzením, že je nešika. Mohli byste obdržet nečekaný dárek v podobě polibku.

Kalba

Kalba = Fenka

O nahodilém propojení pařby a fenky už ode mě mnozí slyšeli. Nutno dodat, že kalba se používá opravdu jen pro fenky. Pes je v hebrejštině označován jako prachobyčejný kelev.

POZOR tedy, pokud venčíte v parku psí slečinku. Osloví-li Vás švarný Izraelec či šikovná Izraelka, a vy postřehnete slovo kalba, asi Vás nezve na párty, ale pravděpodobně něco poznamenává k Vaší psí společnosti.

MeReD

Mered = Povstání

Slovo na první znění celkem nevinné, ovšem musíme vzít v potaz, že v hebrejštině se ve slovech nepíší samohlásky. Představte si tedy slovo MeReD v jeho psané formě zbaveného všech samohlásek, a hned bude jasné, čím mě hebrejské povstání zaujalo.

BONUS: Nasralla Nasrallah

Nasralla Nasrallah = Arabské vlastní jméno

Tento bonusový příspěvek do Lamy slovníku pochází od kamarádky Rádi, která se s kolegou Nasralla Nasrallah setkala na ZOOMu. Hebrejsky to sice není, ale semitský jazyk je arabština taky a svou libozvučností sem zapadá dokonale.

Kategorie jednoduché (na rozdýchání)

Socha: Plavu (jsem-li žena), Plaveš (jsi-li ženského rodu), Plave (je-li to ona).

Kaše: Těžký.

Neví(i)m: Proroci.

Nes: Zázrak.

Dát: Náboženství.

Chasa: Hlávkový salát.

Maso: Jeho daň.

Vida: Ona (někoho) ujistila.

Hon: Kapitál, majlant. Mnemotechnická pomůcka: Hon za penězi.

Lev: Srdce. Mnemotechnická pomůcka: Lví srdce.

Kategorie Nevím, kam zařadit

Sama: Dávám (jsem-li žena), Dáváš (jsi-li ženského rodu), Dává (je-li to ona).

POZOR tedy, slečny, pokud byste chtěly dychtivému Izraelci říct, že jsem sama, aby z toho nevyrozuměl, že mu rovnou dávám.

POZNÁMKA pro lingvisty, mluvčí hebrejštiny a detailisty: Sama znamená dávám ve smyslu německého stellen, tedy dávám něco někam, ne dávám něco někomu. Sama (stejně jako stellen) se ovšem dá také přeložit jako postavit, což mě přivádí k dilematu, zda je lepší dychtivému Izraelci říct, že dávám, anebo že postavím

Mate: Mystifikuje mě.

Vzácný případ shody: hebrejské mate znamená zhruba to stejné, co v češtině, tedy že někdo někoho uvádí v omyl neboli mate. Zajímavá shoda, která výborně funguje jako mnemotechnická pomůcka!

A nakonec samozřejmě…

Lama: Proč.

Tomuto mému oblíbenému slovíčku se více věnuji v sekci About. O jeho trojí symbolice, jeho roli v názvu Lamanamal a mé přezdívce Lama si můžeš přečíst zde: O Lamě a zde: O Lamanamal.


FOTO: Elad Ben-Cnaan